">

Welcome to www.ThaoMi.net stay have fun

www.ThaoMi.net!

     

                                                    2-Trầm Ngư( Tây Thi)

                                                                       

Thời kỳ Xuân Thu – Chiến Quốc, Việt quốc có 1 cô gái giặt áo, ngũ quan đoan chính, phấn diện đào hoa, tướng mạo hơn người. Khi cô giặt áo bên bờ sông, bóng cô soi trên mặt nước sông trong suốt làm cô thêm xinh đẹp. Cá nh́n thấy ảnh cô, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó,người trong vùng xưng tụng cô là “Trầm Ngư”.

                                                            1-Điêu Thuyền
                                                                       


Điêu Thuyền bái nguyệt ở hậu hoa viên của Tư Đồ Vương Doăn, đại thần của Hán Hiến Đế thời Tam Quốc, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, một vầng mây trôi che khuất mặt trăng. Đúng lúc đó, Vương Doăn bước ra nh́n thấy. Để khen con gái nuôi ḿnh xinh đẹp như thế nào, Vương Doăn thường nói với mọi người rằng con gái ḿnh đẹp đến nổi trăng sáng nh́n thấy cũng phải trốn vào sau lưng mây. V́ vậy, Điêu Thuyền được mọi người xưng tụng là “Bế Nguyệt”.

 

                                                   
                                                                       

                                                     3-Vương Chiêu Quân
                                                                       


Thời Hán Nguyên Đế tại vị, nam bắc giao binh, vùng biên giới không được yên ổn. Hán Nguyên Đến v́ an phủ Hung Nô phía bắc, tuyển Chiêu Quân kết duyên với thiền vu Hô Hàn Tà để lưỡng quốc bảo tŕ hoà hảo vĩnh viễn. Trong một ngày thu cao khí sảng, Chiêu Quân cáo biệt cố thổ, đăng tŕnh về phương bắc. Trên đường đi, tiếng ngựa hí chim hót như xé nát tâm can của nàng; cảm giác bi thương thảm thiết khiến tim nàng thổn thức. Nàng ngồi trên xe ngựa gảy đàn, tấu lên khúc biệt ly bi tráng. Nhạn bay về phương nam nghe thấy tiếng đàn, nh́n thấy thiếu nữ mỹ lệ trên xe ngựa, quên cả vỗ cánh và rơi xuống đất. Từ đó, Chiêu Quân được gọi là “Lạc Nhạn”.

 

                                                        4-Dương Quư Phi
                                                                       


Đường Triều Khai Nguyên niên, có một thiếu nữ tên gọi Dương Ngọc Hoàn được tuyển vào cung. Sau khi vào cung, Ngọc Hoàn tư niệm cố hương. Ngày kia, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nh́n thấy hoa Mẫu Đơn, Nguyệt Quư nở rộ, nghĩ rằng ḿnh bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, ḷng không kềm được, buông lời than thở : “Hoa a, hoa a ! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, c̣n ta đến khi nào mới có được ngày ấy ?”. Lời chưa dứt lệ đă tuông rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu ḿnh, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ, nàng sờ phải là loại Hàm Xú Thảo (cây mắc cỡ). Lúc này, có một cung nga nh́n thấy, người cung nga đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó, mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn là “Hoa Nhượng”.


                                                        5-Trác Văn Quân
                                                                       


Nguoi dep của Tư Mă Tương Như thời Hán, mối t́nh của Trác Văn Quân và Tư Mă Tương Như chính là nội dung của tiểu thuyết diễm t́nh (ngày xưa bị coi là dâm thư) Tây Sương Kí nổi tiếng trong Văn học Trung Quốc

 


                                                            6 Thái Diễm
                                                                       


Tức Thái Văn Cơ, con gái của quan Nghị Lang Thái Ung thời Đông Hán

 

                                                                                                                7 Tạ Đạo Uẩn
                                                                       


Cháu gái Tạ An, người xuất hiện trong điển “Vịnh Nhứ Tài”. Tác phẩm tiêu biểu : “Đăng Sơn”
 

                                                       

                                                            8 Ban Tiệp Dư
                                                                       


Ban Tiệp Dư là con nhà danh môn, c̣n trẻ đă học thành tài, thời Hán Thành Đế được lập làm Tiệp Dư. Chị em Triệu Phi Yến sau khi đắc sủng, ganh ghét tài năng phẩm hạnh của Ban Tiệp Dư, Ban Tiệp Dư ngày đêm lo sợ nên xin theo hầu thái hậu ở cung Trường Tín. Có thể bài “Đoàn Phiến Thi” được sáng tác tại cung Trường Tín, bài thơ nhỏ này dùng từ thái mới mẻ, t́nh như ai oán, biểu hiện thật ủy uyển hàm súc, có một loại khí độ oán mà không giận.


                                                       9 Chân Hoàng Hậu

                                                                       


Sau khi Tào Phi xưng đế, sủng hạnh Quách hoàng hậu, Quách hậu cậy đắc sủng nên gièm pha Chân hoàng hậu, từ đó Chân hoàn hậu thất sủng. Sau khi bị vua bỏ lơ không nói đến, từ “Đường Thượng Hành” có thể đọc thấy được ḷng tương tư cực chí của một người vợ đối với trượng phu, một ḷng thâm t́nh vô hối. Sự chờ đợi của Chân hoàng hậu đáng thương cuối cùng chỉ là một tờ giấy chết của Tào Phi. Thậm chí sau khi chết, thi thể phải lấy tóc che mặt, lấy trấu lấp miệng, chịu nỗi khổ vũ nhục và lăng ngược.
 


                                                    10 Hoa Nhị Phu Nhân
                                                                       


Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn từng ngưỡng mộ tài danh của Hoa Nhị Phu Nhân. Hoa Nhị Phu Nhân là Phí Quư Phi của Hậu Thục Hậu Chủ - Mạnh Xưởng, xuất thân là 1 ca kỹ ở Thanh Thành (nay ở phía Đông Nam thành phố Giang Yển). Tương truyền “Hoa Nhị Phu Nhân Cung Từ” có hơn 100 biến, trong đó thật ra chỉ có hơn 90 biến. Khi Tống diệt Hậu Thục, chỉ dùng có 1 vạn quân, 14 vạn quân Hậu Thục không chiến mà hàng, Hoa Nhị Phu Nhân theo Mạnh Xưởng lưu vong về phương bắc, đêm nghỉ ở Gia Minh dịch trạm, cảm hoài nỗi buồn nước mất nhà tan, đề lên vách quán bài “Thái Tang Tử”. Nhưng v́ quân kỵ thôi thúc nên bị mất hết một nửa, cứ viết được 1 chữ lại rơi lệ.
 


                                                       11 Hầu Phu Nhân

                                                                            


Tùy Dạng Đế Dương Quảng tại vị, quảng cáo cao lâu, bắt hàng ngàn thiên hạ mỹ nữ nhốt vào trong đó, Hầu Phu Nhân chính là 1 trong số hàng ngàn cung nữ đó mà suốt cả cuộc đời cũng chưa hề gặp được Tùy Dạng Đế, cuối cùng tự ải mà chết.


                                                        12 Liễu Như
                                                                          


Tài nữ nổi tiếng thời Đường, đứng đầu Tần Hoài Bát Diễm, từng chiết chiêu vơ công với 2 thi nhân nổi tiếng đương thời là Trần Tử Long, Tiền Khiêm Ích ; làm rạng danh quần thư, không nhượng phe tu mi.


                                                                13 Lư Sư Sư
                                                                       


Tư ái của Tống Huy Tông (bồ nhí). (NM: Rất nổi tiếng trong tác phẩm Thủy Hử. Nghe đâu là người iu của Lăng Tử Yến Thanh )


                                                            14 Trần Viên Viên
                                                                       


Trần Viên Viên là mỹ nhân đă gián tiếp khiến giang sơn Trung Hoa rơi vào tay giặc Thát từ quan ngoại.
Nghe nói do Ngô Tam Quế hận không lấy được nàng, đă dẫn quân Thanh vào cửa quan, để dành lại người đẹp. V́ vậy không phải do nàng trực tiếp gây ra cảnh sinh linh đồ thán đó, nhưng vẫn bị người của mấy đời sau phỉ nhổ


                                                        15 Lư Thanh Chiếu
                                                                       


Lư Thanh Chiếu, hiệu “Dịch An Cư Sĩ”, người Sơn Đông - Lịch Thành thời Tống (nay là Sơn Đông - Tế Nam). Cha là Lư Cách Phi, làm quan đến Lễ Bộ Viên Ngoại Lang, một người học vấn uyên bác. Mẹ là Vương Thị, cũng là một người biết thơ văn. Lư Thanh Chiếu được cha dạy ngâm thơ, viết từ và tản văn từ nhỏ. 18 tuổi được gả cho Triệu Minh Thành, cũng là một người có học vấn. 2 vợ chồng cùng sinh hoạt, cùng học tập, cuộc sống rất t́nh thú. Khi quân Kim diệt Tống, vợ chồng Lư Thanh Chiếu chạy xuống phương nam lánh nạn. Năm 1129, Triệu Minh Thành được phái đến Hồ Châu nhậm chức, đi đến Kiến Khang th́ qua đời, Lư Thanh Chiếu phải bôn ba đến Chiết Giang nương nhờ em trai là Lư Kháng. Về sau cùng với Lư Kháng phiêu bạc qua Việt Châu, Đài Châu, Hàng Châu và Kim Hoa.
 


                                                                16 Tả Phấn
                                                                       

 


                                                            17 Hoàng Nga
                                                                       

 


                                                            18 Vệ tử phu
                                                                       


Nổi tiếng khắp thiên hạ v́ mái tóc đen và đẹp.

 

                                                               19 Lư Huyền Cơ
                                                                           

 


                                                            20 Đổng Ngạc Phi
                                                                           


Người thân yêu nhất của Thuận Trị Đế, cái chết của bà đến nay vẫn là một ḱ án của triều Đại Thanh ko có lời giải đáp. Sau khi bà mất THuận Trị bỏ đi tu, để lại đất nước cho cậu bé Khang Hi và cũng mở ra một trong những trang sử huy hoàng nhất của Đại Thanh triều


                                                            21 Hồng Phất Nữ
                                                                       


Phong trần tam hiệp - Trương Hồng Phất, ái thê của Lư Tịnh, một cô gái thông minh và giản dị.


                                                            22 Đặng Tuy
                                                                       


Hán Hoà Hy hoàng hậu


                                                            23 Triệu Phi Yến
                                                                               


Hán Thành Đế hoàng hậu. Giỏi ca múa, thân h́nh nhỏ gọn, nhẹ như chim yến, tương truyền có thể đứng trong ḷng bàn tay mà múa nên gọi là “Phi Yến”. Nhập cung thời Thành Đế cùng với Tiệp Dư, sau được lập làm hoàng hậu. Khi B́nh Đế tức vị, bị phế làm thứ dân, tự sát mà chết


                                                                                              Copyright © By www.ThaoMi.net. All rights reserved.
                                                                                                                               Back