THAO MI
by The www.ThaoMi.net

Luận tổng quát trọn đời - Quỉ Cốc tiên sinh

Tuổi Dần (con Cọp)

Cọp có thể chẳng là chúa sơn lâm nhưng mấy con mèo rằn nầy cũng không dễ bị ăn hiếp !

 

Tuổi Cọp sanh ra đã là lãnh đạo , quyến rũ và kiêu hảnh .

Tuổi nầy có tướng mạo oai phong khiến người khác phải tuân phục , đúng như tuổi nầy muốn .

Hơn thế nữa , tuổi cọp thích kiếm ăn một mình , thích chính tay rình chụp con mồi . Rất nóng này !

 

Thời gian là điều cốt yếu cho tuổi Cọp , thà tới trước ngồi đợi chớ không chịu trể tràng .

 

Gan dạ thì không ai sánh lại . Tuổi Cọp thường tiên phuông trong chiến trận , không kể trong phòng họp hay trên giường ngủ .

 

Ở khu vực của phái đẹp hoặc chổ riêng tư thì tuổi Cọp tuyệt nhiên là Vua ! Quí phái và săn đón . Tuổi Cọp khiến cho người khác phái phải mê mệt tức khắc .

 

Thấy chuyện trái tai chướng mắt , Tuổi nầy đổ máu cho lẻ phải tới cùng .

Ðịch thủ chỉ nghe thấy Tuổi nầy thôi , cũng đã sợ trước .

 

Gần tuổi Cọp cũng phải cẩn thận một tí , bởi vì Tuổi nầy chụp bất tử đở không kịp .

 

Tuổi Cọp thường thay đổi tánh khí bất thường , lại thêm tánh căng thẳng hơn người khác nên có khi tốt , có khi xấu . Cũng vì thế nên nếu bị áp lực , Tuổi nầy lại đáp ứng không hữu hiệu nên dễ để lộ cảm xúc mãnh liệt cho người khác biết .

Chính các tật hơi hàm hồ nầy làm cho bạn cũng như thù đều phải né xa ra .

 

Tuổi Cọp nên tập tánh "điều hòa hóa" mọi chuyện .

Nếu tuổi Cọp tập trung làm chủ chính mình và hướng năng lực dồi dào của mình vào những việc xứng đáng (thay vì phải chạy trong suốt cuộc sống) thì sẽ làm nên việc lớn .

Tam Hạp :
Tuổi Cọp hạp với tuổi Ngọ (con Ngựa) và tuổi Tuất (con Chó).

Tứ Xung :
Tuổi Cọp khắc/kỵ  tuổi Tỵ (con Rắn) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Hợi (con Heo).

 

Quỉ Cốc tiên sinh sưu tầm.